slidepic1 slidepic2 slidepic3 slidepic4
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

שמאי רכב

כלי רכב ותחבורה מכל סוג (צמ"ה, ציוד חקלאי), התמחות ייחודית בחוו"ד משפטיות ושירותי עד מומחה לבתי משפט, שמאויות נגדיות וחוו"ד בלתי תלויה, ייעוץ ודוחות טכניים והנדסיים כולל הכוונה מקצועית, הערכת ירידות ערך ואומדן שווי, ליווי והדרכה מקצועיים למימוש זכויות "השבה לקדמות" סילוק תביעות מול כל הגורמים.

המעורבים לרבות "צד ג" , שחזור ניתוח בחינה וחקירת דליקות ברכב ותאונות דרכים כתוצאה מכשלי בטיחות, הגנות,מיגונים, כשלים טכניים וחבלה בזדון, בדיקת איכות וטיב עבודת מוסכים, סיוע וייעוץ בתביעות אחריות יבואנים.

חברת "בדק" מעניקה שירותי שמאות אובייקטיביים עבור כלי רכב ותחבורה מכל סוג שהוא, כולל ציוד מכני הנדסי וכלי רכב כבדים וציוד חק השמאים אשר מתמחים בתחום הרכב אצלנו מספקים ליווי וייעוץ מכוון ומדריך בכל הקשור להערכת ירידות ערך ואומדן שווי של רכב, כתוצאה

מתאונה או בעקבות נזק חבלתי וכן עזרה בכל הקשור למימוש זכויות של השבה למה שהיה קודם לכן, במקרים של תביעה את חברת הביטוח. 

שמאי רכב

שמאות רכב ותחבורה: 

דו"ח שמאי יכול לסייע בכל הקשור לסילוק תביעות מול כל הגורמים לרבות "צד ג', כאשר חוות הדעת המתקבלת הינה טכנית ומקצועית ומשמשת גם כחוות דעת משפטית מול בית משפט. השמאים שלנו יודעים לשחזר דליקות ברכב ואת ההתרחשות של תאונות הדרכים כתוצאה מכשלי בטיחות, כשלים טכניים וחבלה בזדון.

יכולת האבחון והניתוח שלהם וכן גם הנסיון והמיומנות שיש להם בתחום מסייעים להם לבצע את עבודתם בצורה המקצועית והטובה ביותר. אצלנו ב"בדק" ניתן לקבל סיוע וייעוץ בתביעות אחריות כנגד יבואנים של רכבים, שיצרו רכב שאיננו בטיחותי למשל.  כמו-כן, ניתן גם לבדוק את איכות וטיב עבודת המוסכים, שאדם טיפל בהם ברכב שלו.

רכב שנפגע מתיקון כושל של מוסך מסוים יכול להיבדק ולהיערך אצלנו מבחינת טיב העבודה שקיבל ומבחינת האחריות המקצועית שהמוסך היה מחוייב לה. ניתן גם לקבל חוות דעת שנייה אובייקטיבית בנוגע לרכב שנפגע מאומדן לא נכון של שמאי מטעם חברות הביטוח. ההערכה אצלנו תינתן לגבי כל ירידת ערך של רכב כתוצאה מנזק או מתאונה.

ירידת ערך נמדדת על פי הפרש בין שווי השוק של הרכב והרכוש המבוטח לפני המקרה שארע לבין שווי הרכב או הרכוש לאחר תיקון הנזקים שנגרמו. דוגמה לירידת ערך כזו יכולה להיות כאשר חלק מסוים ברכב נצבע והצבע שלו איננו הצבע המקורי שלו. כמו-כן, ניתן גם להעלות ערך של רכב בעקבות שיפוץ ושיפור או הוספת אבזור.

 בנוסף לשירותי שמאות הרכב אנו מספקים גם שירותי שמאות נזיקין ושמאות אלמנטרית. שמאי נזיקין מומחה יספק עבורכם ייעוץ ושמאות בנדל"ן, נכסים, עסקים, שטחים ומגרשים מכל סוג, הערכת שווי לפני קנייה ועוד.