slidepic1 slidepic2 slidepic3 slidepic4

בטיחות והנדסה

בין הנושאים בהנדסת בטיחות וסיכונים שבהם עוסקת החברה :

שירותי יועצי, מומחי, מדריכי וממוני בטיחות בעבודה ובתעשייה.

    ניתן גם לפי שעות בהתאם לדרישת מפקח עבודה.

ייעוץ, הכנה, ניהול וליווי להסמכות תקן ISO ישראלי: ניהול בטיחות וגהות בתעסוקה (OHSAS 18001),

   ניהול סביבתי (14001), ניהול מערכות בטיחות במזון (HACCP/ ISO 22000)

בדיקות, מדידות וניטור : רעש, קרינה, ראדון, לייזר, חומ"ס, זיהום, שפכים.

הכנת תיק מפעל / אתר, היתר רעלים, תיק שטח.

כתיבת נהלים והטמעתם.

הערכות וסקרי בטיחות וסיכונים.

בטיחות וגיהות בעבודה - מזעור סיכונים (תאונות עבודה, ארגונומיה, פגיעה).

תוכנית בטיחות אש ונהלי חירום/שגרה.

ממונה בטיחות אש, קרינה, לייזר.

תכנון, התאמה, הקמה ובדיקת מערכות ומתקני גילוי, התראה, מניעה, כיבוי ובטיחות אש במבנים.

חוות דעת מומחה בטיחות לבתי משפט.

הדרכות בטיחות בכל הנושאים והרמות.

רישוי עסקים.

חקר דליקות ושריפות- חוות דעת לבתי משפט (חברים באיגוד חוקרי הדליקות)

מומחה בבטיחות לחקירת תאונות, מפגעים,ליקויים, סטיות תקן וכשלים (לקחים, מסקנות ויישומים)