Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

שמאי רכוש

בדק בית מתמחה בהערכת נזקי רכוש מכל סוג- אש, פריצה, הצפה, סערה, חשמל והערכת נכסים לאחר תקופת שכירות. חברתנו הינה בעלת ניסיון של שנים רבות בהערכת נזקים לטיפול בנזקים ובתביעות בתחום זה כאשר מתעורר הצורך במתן חוות דעת של שמאי מומחה המיועדת לבית המשפט.
ברשותנו מיטב השמאים המומחים בנושאי הערכות נזק רכוש הכוללים בין היתר שמאי רכוש, שמאי נזיקין, מהנדסים ועורכי דין המתמחים בנזיקין.
הניסיון הרב שצברנו במהלך השנים בתחום הערכת נזקי הרכוש מאפשרים לנו לבסס הערכות מוצקות, ולהציג חוות דעת על פי הפרמטרים המקובלים בהתאם לנזק הספציפי.
שמאי הרכוש שלנו יספקו הערכה כספית של רכוש אשר נפגע ואת העלות עבור תיקון הנזקים. אנו מבצעים הערכה של כל סוגי הנזקים שנגרמו מסיבות שונות כגון- נזקי אש או עשן, פריצה או גניבה, הצפה או רטיבות,

קצר חשמלי אשר גרם לשריפה ועוד. 

 

שמאי רכוש

שמאות רכוש והערכת נזקים

שמאות רכוש דורשת מקצועיות, מומחיות והכרות מעמיקה עם עולם הביטוח. במשרדנו יטפלו בתביעתכם ויתנו לכם ליווי מקצועי לאורך כל הדרך. משרדנו מבצע הערכות שווי לצרכים שונים ואומדן נזקי רכוש כתוצאה מתאונה, השחתה, פריצה, מים ורטיבות, ונזקי טבע (שריפה, הצפה, שיטפון ורעידת אדמה) לרכוש מכל סוג: מיטלטלין וטובין, ציוד, תכולה, מלאי, סחורה ומכונות. במשרדנו תקבלו חוות-דעת שוטפת אשר כוללת: תיאור גורם הנזקים, אופן התיקון ועלות התיקון.לחוות הדעת מצורפות תמונות המתארות את הנזקים.
הערכת נזקי הרכוש על ידנו עבור הציבור הפרטי, חברות ציבוריות, בתי עסק שונים, קבלנים, תעשייה, מפעלים, מוסדות פיננסים, יועצים בתחום ההנדסה, עורכי דין ועוד.