slidepic1 slidepic2 slidepic3 slidepic4
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

שמאי מקרקעין

 

מקרים אחדים של קנית דירה מדגימים עד כמה קנית דירה יכולה להיות משימה לא פשוטה כלל

 

דירה שמתרשמת מבחוץ כמושכת יכולה להתברר כדירה בעייתית עם הרבה תחלואות , למשל דירה

שהיא כבר משועבדת, או דירה שלא שווה בכלל את הערך שדורשים הבעלים עליה. שמאי מקרקעין בא לפתור סוגיות אלו.

מטרתו הינה לתת הערכה יותר מדויקת על השווי האמתי של הנכס. שמעי מקרקעין לומד את הנכס היטב ומפיק דוח שמפרט

בפרטי פרטים על העובדות הנתונות מהשטח.
הדוח הזה הוא בעל סמכות משפטית ולכן נוכל להציג את הדוח הזה ככלי בוויכוח

מול בעל הנכס וגם מול רשויות המס.
נוכל להשתמש בדוח הזה כדי לבדוק אם בכלל אנו רוצים להיכנס לקנייה של הנכס.

 

שמאי מקרקעין

 

שמאי מקרקעין עוזר לנו להעריך את השווי האמתי של הנכס

 

מתי טוב לקחת שמעי מקרקעין?  ובכן ראשית מומלץ לבצע את הערכת שווי הדירה לא רק אם ברצוננו לקנות אותה,

אלא גם אם אנו רוצים למכור דירה, וזאת כדי שנוכל לדעת בוודאות שאנו לא מבקשים יותר מידי עבור הדירה, ולא פחות מידי.

הערכה של שמאי מקרקעין תעזור לנו לברר כמה נרוויח על הנכס בעתיד אם למשל קנינו את הנכס לצורך השקעה.

 

השיטה הכי דומיננטית להערכת שווי הנכס היא להשוות את הנכס לעסקאות קודמות שדומות לנכס שבוצעו בסביבתו של הנכס.

 

 מכון בדק מספק  ייעוץ ושמאות בנדל"ן, נכסים, עסקים, שטחים ומגרשים מכל סוג, הערכת שווי לפני קנייה, מימוש

וצרכים שונים, פיצויים בגין: הפקעה, ירידת ערך, ליקויים, פגיעה תכנונית, פגיעה בשימוש, מפגעים. השגות והפחתות

בענייני הטלים ומיסים (מס שבח, מכירה, מינהל), איזון וחלוקה ועוד.


בנוסף לשירותי שמאות המקרקעין, חברת "בדק" מצויידת בצוות של שמאים מקצועיים- בינהם שמאי נזיקין, שמאי רכוש ושמאי רכב ושמאי נזיקין ממומחים אשר עושים עבודתם בצורה התקנית והאובייקטיבית ביותר.