Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

תפקידו של שמאי הרכב

אחד מהתרחישים הפחות נעימים שעלולים לקרות לכל נהג היא להיות מעורב בתאונה, בין אם מדובר על הצד האשם ובין אם מדובר על הצד שכנגדו עשו את התאונה. אם זה קרה גם לכם כדאי לדעת שאחד מאנשי המקצוע הראשונים שאליהם כדאי לכם לפנות הוא שמאי רכב, שכן שמאי הרכב הוא האדם שאחראי על:

1. הערכת מצב הרכב בזמן אירוע תאונתי

2. הוא זה שיוכל לאמוד את ערכו של הרכב

שמאי רכב הוא אדם שלמד את המקצוע, מכיר אותו מזה שנים ויודע היטב למה חשוב ולמה צריך לשים לב בעת הערכת מצב הרכב. הוא יוכל לבחור את נזקי הרכב ועל פי הערכתו ניתן יהיה לפנות אל חברת הביטוח כדי להבין איזה גובה של פיצוי מגיע לך. יאמוד את הנזקים ואת ירידך ערך הרכב כתוצאה מהתאונה, כך שהערכתו המקצועית חשובה ביותר.

מה השירות המוענק לך כלקוח?

שמאי הרכב לא רק ילווה אותך ויבחן את הרכב, אלא הוא גם זה שידאג לעשות הכול ללא משוא פנים. הוא אחראי, בין היתר, לדאוג למיצוי כל הזכויות הכספיות שלך והוא גם זה שיוכל ללוות אותך לתיקוני הרכב השונים. אחרי שהוא יסיים את כל עבודתו הוא גם יצטרך להמציא דו"ח שמאות שמפרט את כל הממצאים, בין אם זה כולל התייחסות לנושאים כמו:

- עבודות פחחות וצבע שנדרשו לעשות לרכב

- עבודות מכונאות

- עבודות ריפוד והחלפת חלקיים ברכב

בסופו של התהליך תוכל לקבל את מה שמגיע לך מהביטוח בהתאם לחוות הדעת של השמאי ומכאן מקור החשיבות של תפקידו.