Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

אתם מנהלים עסק גדול שיש בו הרבה משרדים ועובדים? אם כך, חלק מהאחריות שלכם היא גם לדאוג שהמקום יהיה בטיחותית לעובדים שלכם. מעבר לכך שצריך לדאוג שיהיו מצלמות אבטחה במקום ולעיתים אפילו שומרים, צריך לדאוג גם לקיום הנהלים של בטיחות אש , כי היא אכן יכולה להציל חיים. בשנת 1968 נחקק חוקק רישוי עסקים אשר במסגרתו למעשה כל בעל עסק חייב שיהיה לו רישיון לתפעל את העסק. בין יתר התנאים לקבלת הרישיון הזה קיימים התנאים של בטיחות אש, ויש לכך חשיבות אדירה.

ציוד לבטיחות אש

 

לאיזו בטיחות אש צריך לדאוג?

כאשר מדרים על חשיבותה של בטיחות אש ועל המתקנים השונים שצריך להתקין בעסק, ניתן לראות שזה משתנה בין עסק לעסק. יש מערכות כיבוי אש מאוד משוכללות בימינו, ואתם יכולים להיות בטוחים שההשקעה בתחום הזה אכן משתלמת ומצילה חיים. ראשית, כדאי להתקין גלאי עשן, שכן ברגע שהם יזהו אש ויתחילו לפעול תוכלו אתם והעובדים לברוח מהמקום. יחד עם זאת, גלאי העשן אינם מספיקים במקומות מסוימים, ולכן גם מערכות כמו ספרינקלרים ומטפים שונים אלה הן מערכות שצריך לדאוג להימצאותם במקום.

 

 

התקנה מקצועית

עוד דבר שצריך לדעת בנוגע לבטיחות אש, זה שאת כל המערכות השונות, בין אם זה מטפים ובין אם אלה הן מערכות משוכללות יותר, צריך להתקין בצורה מקצועית. לכן אין כל סיבה לנסות לעשות את זה לבד, ותמיד מומלץ לפנות אל חברה שתוכל לקחת על עצמה את התקנת המערכות השונות במבנה.