slidepic1 slidepic2 slidepic3 slidepic4

שירותי שמאות

פירוט השירותים בתחום השמאות :

שירותי השמאות של בֶּדֶק מבוצעות על ידי שמאים מומחים וכוללים שמאות רב תחומית ובכל הענפים, חוות דעת מקצועיות ודוחות שמאות לנזקים וכן הערכות שווי, אומדן ושיערוכים לצרכים שונים (סיקור לצורך מתן בטחונות אשראי, מיזוגים ורכישת חברות, מימוש, דו"ח סוף שנה ותקן חשבונאי I.F.R.S, ביטוח, כינוס נכסים וכדו').  בתחום נזקי הרכוש, שירותי השמאות ניתנים ללקוחות פרטיים בלבד ולא לחברות ביטוח.אנו איננו עובדים כלל עם ו/או מטעם חברות ביטוח.

 בֶּדֶק מניפה זה שנים רבות, ללא פשרות, את נס תפיסת ה"שמאות הבלתי תלויה" אשר מזוהה יותר מכל עם המושגים "שמאות פרטית", "שמאות מטעם הציבור" ו "שמאות למען הציבור" (שירות הנהוג באיחוד האירופאי) לצורך מתן חוו"ד מקצועיות בלתי תלויות וגם בהגשת חוו"ד שנייה / נגדית (SECOND OPINION).שירות וגישה זו המבטיחים לציבור הצרכנים והמבוטחים את זכויותיהם המגיעות להם מתחיל להכות גלים ולהתפתח בתודעת ציבור הצרכנים והמבוטחים בארץ, וזאת, בעקבות פעילותה רבת השנים של בֶּדֶק והצלחותיה הרבות בתחום. ב-בֶּדֶק השירות והתחום מאופיינים בגישה ובשירות אובייקטיביים כיאה לאתיקת השמאים דבר שהוא לטובת הלקוח כי מה שמגיע – מגיע!, עקרון זה שלא כל המעורבים והגורמים בשוק נוהגים כלפיו כך בהכרח ושבדק מכוח עוצמתה ומשקלה יכולה גם יכולה ונוהגת כך כחלק ממדיניותה במסגרת אמנת השרות שלה.לחוות הדעת של מומחי בֶּדֶק מיחסים משקל רב ומוכח לצורך עמידה במבחן המשפטי והן תקפות וקבילות לצרכים משפטיים.