Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

הפירמה " בֶּדֶק - מכון בינתחומי משולב" – הינה מסגרת מקצועית ומערכת ארגונית מבוססת וידועה בתחומה השמה לה למטרה בגיבוש וקביעת סטנדרטים גבוהים ומתן מענה הולם ואפקטיבי, למכלול שירותים כפי שיפורטו בהמשך בתחומי וענפי ההנדסה, השמאות, הכלכלה, הבטיחות והאיכות הניתנים למגזר הפרטי והעסקי וזאת על ידי מערך מומחים, כל אחד בתחומו, תוך הישענות על 30 שנות ניסיון ומוניטין.

המכון בבעלות ומנוהל ע"י מר מדלסי אשר.

ייסודו של המכון מבוסס על משרדי הנדסה ושמאות מהוותיקים והמכובדים בתחום שנמנו על דור המייסדים בענפי ההנדסה והשמאות בישראל, על אלו, נוספו יוצאי משרדים נוספים מהמובילים בתחומם, מדופלמים, בעלי הכשרה, ותק, ניסיון והכרה רבה ויצרו יחד מערך משרדי שמאים, מהנדסים ומומחים בעלי מיומניות המחולקים למחלקות - כל אחד בתחומו, העוסקים במגוון תחומים: מתן שירותי חוות דעת מומחים, שמאות רב תחומית (בכל הענפים), שירותים הנדסיים בהתמחויות ספציפיות במקצועות ההנדסה, הכלכלה, הבטיחות והאיכות.

המבנה הארגוני בנוי כך שהמכון מחולק בעץ המבנה שלו לענפים וכל ענף נחלק לתחומים ותאי משנה

לדוגמא:

ענף שמאות - נחלק לתחומים שמאות רכוש,  שמאים ייעודיים, שמאי מקרקעין, שמאי רכב ותחבורה וכדו'.

תחום שמאות רכוש נחלק חלוקת משנה לתא שמאים אלמנטריים, תא שמאים הנדסיים וכו' כמו גם תחום שמאים ייעודים הנחלק חלוקת משנה לשמאות חקלאית, שמאות ימית, שמאות אוירית וכו'.

ענף הנדסה - כולל ענפים רבים, לדוגמא: הנדסה אזרחית, הנחלק לתחומים: ביקורת מבנים

(בֶּדֶק בית, טיב ואיכות הבניה), פיקוח על הבניה, ביסוס וייעוץ קרקע, קונסטרוקציה ועוד. בענף ההנדסה מהנדסים ייעודיים בהתמחויות ספציפיות וייחודיות: מכונות, חשמל, כימיה, חקלאות, ימי, רכב ותחבורה, תנועה, ציוד הרמה (בודקים מוסמכים), אנוש, גהות תעסוקתית ועוד.

ענף בטיחות - נחלק לתחומים: מעבדות, מבדקות, מדידות וניטור (קרינה, רעש, חומ"ס), חקר דליקות,שירותי ממונה בטיחות חיצוני, הדרכות, רישוי עסקים, מומחי בטיחות ותאונות, תכנון מערכות בטיחות אש במבנים ועוד.

ענף איכות - נחלק לתחומים: הנדסת איכות, הנדסת ייצור, תעשיה וניהול, בדיקה וייעוץ לתקן, הסמכות ISO מכל סוג (מורשים מת"י), בקרת / הבטחת איכות ואמינות - תכנון הטמעה ארגון וייעול נהלים ושיטות עבודה ועוד.

כאמור, המכון, כשמו כן הוא - "מכון בינתחומי משולב", מערכת המשלבת יתרון סינרגטי של "השלם שגדול מסך חלקיו", דהיינו המכון הנו למעשה פלטפורמה רחבה של מומחים בתחומם, עובדה זו נותנת יתרון מחד של אפשרות בחירת מומחה מסוים בתחומו בהתמחות ספציפית וייחודית בהתאמה אופטימאלית לענף המבוקש. אולם יחד עם זאת, מאידך, ניתן למצוא מומחה בטווח רחב של נושאים ותחומים, כשמעל הכל שיתוף פעולה, החלפת מידע, העדכונים ההדדיים ויכולת הבדיקה וההתייעצות הפנימית בין המומחים המעניקה לנו יתרון רב ואת היתרון האדיר הזה אנו מעמידים בסיפוק וברצון ללקוחותינו ולציבור הרחב!!!

השמאים, המהנדסים והמומחים של בֶּדֶק הנם בעלי הכשרה והסמכות פורמאליות ואוחזים בדיפלומות, מורשים ומוסמכים כחוק.

בנוסף לכך למומחים השכלה בתחום ההנדסי כיועצים טכניים ממוסדות בעלי שם כמוסד הטכניון ודומיהם.

חברי המכון דואגים להתעדכן באופן קבוע באמצעות קורסים, לימודי המשך ולימודי חוץ, ימי עיון, השתלמויות, הכשרות ,הדרכות ,כנסים מקצועיים קריאת מאמרים, חומר וספרות מקצועית מהארץ ובעולם.

לחוות הדעת של מומחי בֶּדֶק מיחסים משקל רב ומוכח לצורך עמידה במבחן המשפטי הן יסודיות, אמינות ומדויקות בעלות תקפות וקבילות לצרכים משפטיים.

עמיתי המכון - המהנדסים, השמאים והמומחים, הכותבים עורכים ומגישים את חוות הדעת והדוחות משמשים אף כמומחים ובוררים מטעם בתי המשפט והינם בעלי ניסיון רב בתחומם בכל הנוגע לתקנים, חוקים, הופעה בבתי משפט ובהגנה על חוות הדעת והדוחות בהליך המשפטי לרבות עמידה בחקירות נגדיות לצורך הגנה עליהם עד למימוש - והתוצאות מדברות בעד עצמן!