slidepic1 slidepic2 slidepic3 slidepic4

catagory1

שירותי שמאות

רכב,אוטובוסים, צמ"ה, מנופים, רכוש ואלמנטרי, חקלאית ומקרקעין

catagory2

בטיחות והנדסה

ממונה בטיחות, בטיחות אש, עבודה בגובה, תיק שטח, תוכנית בטיחות אירועים המוניים

 

catagory3

הדרכה בטיחות

הדרכות בטיחות בטיחות - הדרכות פנים מפעליות,

נאמני בטיחות, אש,חומ"סממלגזות,מנופים

 

catagory4

לימודי עזרה ראשונה

הדרכות עזרה ראשונה - הכשרת מגישי עזרה ראשונה, רענונים מכירת ציוד החייאה וחבישה באירופה ובארצות הברית.